ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โต๊ะอาหาร
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,13:57   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สวนหน้าบ้าน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 -3/2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,13:56   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หน้าเอ็งกอ
ชื่อนักเรียน : ผลงานนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,13:52   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเบญญาภา พุ่มจันทร์
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,13:45   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 176 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:50   อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,13:05   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
ชื่อนักเรียน : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:29   อ่าน 316 ครั้ง