ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,13:05   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
ชื่อนักเรียน : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:29   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อนักเรียน : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:26   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ \\
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:25   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกอบอาหารวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,10:32   อ่าน 542 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุของเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษา4/1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,10:31   อ่าน 713 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียนทำหน้ากากวันฮาโลวีน
ชื่อนักเรียน : ชั้นประถมศึกษาปที่5และ6
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2559,12:46   อ่าน 608 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกอบอาหาร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,08:56   อ่าน 666 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เจตนิพัทธ์ โกสีย์ไกรนิรมล ป6/2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2558,14:31   อ่าน 792 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นิทานเรื่อง มกกับจักจั่น power Point
ชื่อนักเรียน : ผลงานการทำนิทาน ด.ญ.นิปุณมา บัวฉ่ำ ป.6/2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2558,09:27   อ่าน 459 ครั้ง