ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:52   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,12:50   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการวาดภาพโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,13:05   อ่าน 216 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
ชื่อนักเรียน : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:29   อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อนักเรียน : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:26   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ \\
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:25   อ่าน 364 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกอบอาหารวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,10:32   อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุของเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษา4/1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,10:31   อ่าน 768 ครั้ง