ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมโชค อึ้งวงษ์
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2012
ปรับปรุง 25/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 563802
Page Views 751597
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง ชุมแสง
2 โรงเรียนวัดพิกุล ฆะมัง ชุมแสง
3 โรงเรียนวัดแหลมยาง ฆะมัง ชุมแสง
4 โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง ชุมแสง
5 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ชุมแสง ชุมแสง
6 โรงเรียนสหสาธิต ชุมแสง ชุมแสง
7 โรงเรียนวันทาศิริศึกษา ชุมแสง ชุมแสง
8 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง ชุมแสง 282220
9 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง
10 โรงเรียนขวัญชัยทับกฤช ทับกฤช ชุมแสง
11 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือสาขาวัดทุ่งแว่น ทับกฤช ชุมแสง
12 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ทับกฤช ชุมแสง
13 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง
14 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง
15 โรงเรียนวัดดอนสนวน ทับกฤชใต้ ชุมแสง
16 โรงเรียนวัดท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง
17 โรงเรียนวัดหนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง
18 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง
19 โรงเรียนวัดวังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง
20 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง
21 โรงเรียนบ้านท่าเตียน ท่าไม้ ชุมแสง
22 โรงเรียนวัดดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง
23 โรงเรียนวัดบางเคียน บางเคียน ชุมแสง
24 โรงเรียนวัดบ้านลาด บางเคียน ชุมแสง 0817866769
25 โรงเรียนวัดเนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง
26 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) บางเคียน ชุมแสง
27 โรงเรียนวัดคลองยาง (ประชาพัฒนา) บางเคียน ชุมแสง 056230455 ,056306633
28 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี บางเคียน ชุมแสง
29 โรงเรียนวัดพันลาน พันลาน ชุมแสง
30 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด พันลาน ชุมแสง (056) 368057
31 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ พันลาน ชุมแสง
32 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) พันลาน ชุมแสง 081-7403531
33 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม พิกุล ชุมแสง
34 โรงเรียนวัดบางไซ พิกุล ชุมแสง
35 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง
36 โรงเรียนบ้านหนองโพลง หนองกระเจา ชุมแสง
37 โรงเรียนวัดหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง
38 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม หนองกระเจา ชุมแสง
39 โรงเรียนบ้านดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง
40 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) เกยไชย ชุมแสง 056-353176
41 โรงเรียนวัดท่านา เกยไชย ชุมแสง
42 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) โคกหม้อ ชุมแสง
43 โรงเรียนบ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง
44 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) โคกหม้อ ชุมแสง
45 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง
46 โรงเรียนวัดคลองเกษมใต้ ไผ่สิงห์ ชุมแสง
47 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ชุมแสง
48 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ ชุมแสง
49 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี
50 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี
51 โรงเรียนนิคมเขาบ่อแก้ว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี
52 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี
53 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี
54 โรงเรียนเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี
55 โรงเรียนบ้านสระบัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี
56 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี น้ำทรง พยุหะคีรี
57 โรงเรียนวัดหนองคล่อ น้ำทรง พยุหะคีรี
58 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ น้ำทรง พยุหะคีรี 056-205246
59 โรงเรียนวัดน้ำทรง น้ำทรง พยุหะคีรี
60 โรงเรียนวัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี
61 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม น้ำทรง พยุหะคีรี
62 โรงเรียนพยุหะวิทยา พยุหะ พยุหะคีรี
63 โรงเรียนอินทารามวิทยา พยุหะ พยุหะคีรี 056-341522
64 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีรี
65 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร พยุหะ พยุหะคีรี
66 โรงเรียนวัดบ้านบน ม่วงหัก พยุหะคีรี
67 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ ม่วงหัก พยุหะคีรี
68 โรงเรียนวัดท่าโก ยางขาว พยุหะคีรี
69 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี
70 โรงเรียนวัดหาดสะแก ยางขาว พยุหะคีรี
71 โรงเรียนวัดยางขาว ยางขาว พยุหะคีรี
72 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี
73 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี
74 โรงเรียนประชาอุทิศ ย่านมัทรี พยุหะคีรี
75 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา สระทะเล พยุหะคีรี
76 โรงเรียนบ้านธารหวาย สระทะเล พยุหะคีรี
77 โรงเรียนเขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี
78 โรงเรียนบ้านทรัพย์ไพรวัน เขากะลา พยุหะคีรี
79 โรงเรียนวัดหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี
80 โรงเรียนบ้านห้วยบง เขากะลา พยุหะคีรี
81 โรงเรียนบ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี
82 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี
83 โรงเรียนย่านคีรี เขากะลา พยุหะคีรี
84 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เขากะลา พยุหะคีรี
85 โรงเรียนเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี
86 โรงเรียนวัดหนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี
87 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี
88 โรงเรียนเนินมะกอก เนินมะกอก พยุหะคีรี
89 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว เนินมะกอก พยุหะคีรี
90 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว (056) 207197
91 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว
92 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว
93 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ หนองเต่า เก้าเลี้ยว
94 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว
95 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว
96 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) หนองเต่า เก้าเลี้ยว
97 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) หนองเต่า เก้าเลี้ยว
98 โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า เก้าเลี้ยว
99 โรงเรียนวัดหาดเสลา ( ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์ ) หัวดง เก้าเลี้ยว (056) 299133
100 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) หัวดง เก้าเลี้ยว (056) 299239
101 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว
102 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) หัวดง เก้าเลี้ยว (056) 299240
103 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว
104 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว
105 โรงเรียนปวีณาวิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 299085
106 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว (056) 299232
107 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว
108 โรงเรียนบ้านคลองคล้า เขาดิน เก้าเลี้ยว
109 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว
110 โรงเรียนวัดดงเมือง เขาดิน เก้าเลี้ยว 0898585074
111 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว
112 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว
113 โรงเรียนอนุบาลนพคุณนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
114 โรงเรียนมารีย์วิทยา เมืองนครสวรรค์
115 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์
116 โรงเรียนวัดกลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์
117 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์
118 โรงเรียนวัดวังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์
119 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์
120 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
121 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
122 โรงเรียนแสงสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
123 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
124 โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
125 โรงเรียนวัดท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
126 โรงเรียนวัดสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
127 โรงเรียนประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ 222229
128 โรงเรียนวัดวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
129 โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์
130 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์
131 โรงเรียนวัดท่าดินแดง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์
132 โรงเรียนวัดหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์
133 โรงเรียนวัดท่าล้อ บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์
134 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ 056-207429
135 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม บางม่วง เมืองนครสวรรค์
136 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี บางม่วง เมืองนครสวรรค์
137 โรงเรียนบ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์
138 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์
139 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์
140 โรงเรียนบ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์
141 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์
142 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์
143 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์
144 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์
145 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์
146 โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
147 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
148 โรงเรียนดรุณศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
149 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
150 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
151 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
152 โรงเรียนอนุชนวัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 214363
153 โรงเรียนนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
154 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
155 โรงเรียนเซ็นต์แอนแมรี่ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
156 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
157 โรงเรียนวิชาวดี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
158 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
159 โรงเรียนจำลองวิทย์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
160 โรงเรียนวัดหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์
161 โรงเรียนวัดรังงาม พระนอน เมืองนครสวรรค์
162 โรงเรียนบ้านเขากะลา พระนอน เมืองนครสวรรค์
163 โรงเรียนวัดพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์
164 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) พระนอน เมืองนครสวรรค์
165 โรงเรียนวัดบ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์
166 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์
167 โรงเรียนวัดวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์
168 โรงเรียนวัดบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์
169 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์
170 โรงเรียนวัดหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์
171 โรงเรียนวัดสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ (056) 870127
172 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา หนองกรด เมืองนครสวรรค์
173 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร หนองกรด เมืองนครสวรรค์
174 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์
175 โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา หนองกรด เมืองนครสวรรค์
176 โรงเรียนวัดหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์
177 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์
178 โรงเรียนวัดทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์
179 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
180 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
181 โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
182 โรงเรียนบ้านพรหมเขต หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
183 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
184 โรงเรียนวัดสมานประชาชน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
185 โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
186 โรงเรียนวัดวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
187 โรงเรียนวัดหนองกระโดน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
188 โรงเรียนวัดเขามโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
189 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
190 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์
191 โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์
192 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม หนองปลิง เมืองนครสวรรค์
193 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ 255429
194 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์
195 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์
196 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์
197 โรงเรียนวัดสโมสร(จันทร์ฮกหลีอุทิศ) แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์
198 โรงเรียนวัดนากลาง นากลาง โกรกพระ
199 โรงเรียนบ้านเขาปูน นากลาง โกรกพระ
200 โรงเรียนวัดบางประมุง บางประมุง โกรกพระ
201 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ บางประมุง โกรกพระ
202 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ บางประมุง โกรกพระ
203 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม บางประมุง โกรกพระ
204 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) บางประมุง โกรกพระ
205 โรงเรียนบ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ
206 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ(สามัคคีวิทยา) บางมะฝ่อ โกรกพระ
207 โรงเรียนโกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ
208 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ (จันทโชตอนุสรณ์) บางมะฝ่อ โกรกพระ
209 โรงเรียนวัดยางตาล(ประชารัฐอนุสรณ์) ยางตาล โกรกพระ
210 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ยางตาล โกรกพระ 08-1971-3955
211 โรงเรียนสระวิทยา ยางตาล โกรกพระ
212 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) ยางตาล โกรกพระ
213 โรงเรียนบ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ
214 โรงเรียนวัดศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ
215 โรงเรียนบ้านหาดสูง หาดสูง โกรกพระ
216 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ
217 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ เนินศาลา โกรกพระ
218 โรงเรียนบ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ
219 โรงเรียนบ้านคลองม่วง เนินศาลา โกรกพระ
220 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ
221 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ
222 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม โกรกพระ โกรกพระ