ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาจีน

นางวรวีร์ จิตตาพินิศมาศ
ครูใหญ๋จีน/ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 5-6

เหล่าซือณัฐธิดา ปานพลอย
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับชั้น ป.3-4

เหล่าซือณิชากร บุญเทเวศร์
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับชั้น ป.1-2