ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาจีน

นางวรวีร์ จิตตาพินิศมาศ
ครูใหญ๋จีน/ครูผู้สอน

เหล่าซื่ออภิสรา ทองกวาว
ครูผู้สอน

Xiao haiyan
ครูผู้สอน

Huang yin
ครูผู้สอน

Pu Hongshu
ครูผู้สอน