ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาจีน

นางวรวีร์ จิตตาพินิศมาศ
ครูใหญ๋จีน/ครูผู้สอน

เหล่าซือหวังซินเชี้ยน
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับชั้น ป.5-6

เหล่าซือเย่เผยอวี้
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับชั้น ป.3-4

เหล่าซือจางอวี้เหม่ย
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับชั้น ป.1-2