ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบติดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สอบติดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ห้องเรียนภาษาไทย บัญชีตัวจริง   จำนวน  ติด 4 คน  
1. เด็กหญิงวิธรีนันท์      ชาญธัญกร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โชติกรกุล
3.เด็กหญิงธัญชนก        ภากรธรรม
4. เด็กหญิงอชิรญา        ยอดสงค์
ห้องเรียนภาษาไทย  บัญชีตัวสำรอง   จำนวน 2 คน
1. เด็กชายศุภวิชญ์        พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิฐ       ศรีโพธิ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 4362 ครั้ง