ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล 1 ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้ระดับอนุบาล 1  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

ด.ช.ปัญญา ตรีโชติ

2

ด.ญ.อภัสรา  เข็มทอง

3

ด.ช.นพรัตน์   หลอเต่า

4

ด.ญ.ไอรดา  สมภาษี

5

ด.ญ.ภัททิยา  ประมนต์

6

ด.ญ.ธัญญาภรณ์  ลายน้ำทอง

7

ด.ช.คุณากร   ขำเจิม

8

ด.ช.พัสกร   เทียนโสภา

9

ด.ช.ศรัณย์ภัทร    ลาวัลย์

10

ด.ช.ศรัณย์   นิยะบุตร

11

ด.ญ.นิภาภรณ์  ยิ้มสาระ

12

ด.ญ.พิชญา  น้อยพันธ์

13

ด.ญ.ปมณฑ์ชนัส       รอดศรีสมุทร

14

ด.ญ.วิยะดา   เสาศรี

15

ด.ช.ศิวกร  ขันคำนันต๊ะ

16

ด.ช.วงศกร   นิมมานรดี

17

ด.ช.ปิยะพงศ์   ชนะมูล

18

ด.ญ.พิรดา  แย้มเจริญ

19

ด.ญ.ปาลิตา  วงษาปัญนา

20

ด.ญ.มินิม  หมื่นสุข

 

ลงทะเบียนเรียนชำระค่าเทอม วันที่ 4,5,6  กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

ที่โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 849 ครั้ง