ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้ระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

          ชื่อ-สกุล

1

ด.ช.กฤติชา     ทับวงษ์

2

ด.ช.สุภากร  แท่งทอง

3

ด.ญ.พัชราภรณ์  นันตะบุตร

4

ด.ญ.ปภาวรินทร์  พุฒหอม

5

ด.ญ.ปารย์รวี  พุกทอง

6

ด.ช.จิรภัทร  จันทร์ทรัพย์

7

ด.ญ.กัลยรัตน์   กันเฉย

8

ด.ญ.สุนันทา  ติ้งฉิ่น

9

ด.ญ.วีรปริยา   บุญเพ็ง

10

ด.ญ.วิชญาดา    ถาวรกูล

11

ด.ช.ศรัณย์ภัทร  จำปาจันทร์

12

ด.ญ.ดลธพร  เด่นกองพล

13

ด.ช.กิตติศักดิ์  เอมแย้ม

14

ด.ญ.ณัฐนันท์  โสภา

15

ด.ช.กมลเทพ  ท้าวจอมใจหาญ

16

ด.ช.ภวัต  ยวงยิ้ม

17

ด.ญ.วิลาวัณย์  สอยเหลือง

18

ด.ญ.ปพิชญา  อัมพวานันท์

19

ด.ช.มนพัทธ์   แสนสุข

20

ด.ญ.สิริกร  สุขเสน

ลงทะเบียนเรียนชำระค่าเทอม วันที่ 4,5,6  กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

ที่โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (แผนกอนุบาล)


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 907 ครั้ง