ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม ของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาค่ะ (อ่าน 4195) 25 พ.ค. 63
การชำระค่าธรรมเนียนการเรียน,จำหน่ายหนังสือ,และอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 5025) 25 พ.ค. 63
ข่าวสารจากโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ เรื่องวันปิด-เปิดเรียน (อ่าน 4158) 25 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้ ระดับชั้นอนุบาล 1/3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4458) 12 มิ.ย. 62
ประกาศ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ การรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4429) 13 พ.ค. 62
“首届 "中国大使杯"泰国华文学术大赛 “ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีนระดับประเทศ” (อ่าน 4205) 25 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E (อ่าน 4419) 11 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบติดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 4444) 11 ก.พ. 62
การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ “ชนูทิศวิชาการ” หัวข้อ สืบสานความเป็นไทย เมิดไทองค์ราชันย์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4353) 30 ม.ค. 62
ประกาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 4366) 21 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4414) 18 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4945) 25 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนสอบติดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศห้องเรียน สอวน. สวคท. และห้องเรียนอื่น ๆ (อ่าน 4483) 14 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ (อ่าน 4165) 15 ก.พ. 60
ประกาศปิดและเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 4278) 07 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4358) 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล 1 ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4350) 28 มิ.ย. 59
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7221) 09 มิ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเรียนต่อโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (อ่าน 4599) 09 มี.ค. 59
วารสาร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 4234) 09 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4564) 30 ต.ค. 58
ข่าวสารโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 4309) 30 ต.ค. 58
ประกาศ การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 และแจ้งกำหนดการ ปิด - เปิดเรียน ตามเอกสาร (อ่าน 4593) 14 ก.ย. 58
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ประกาศปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ (อ่าน 4077) 05 มิ.ย. 58
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 (อ่าน 4644) 02 มี.ค. 58
รายนามผู้บริจาคของขวัญและเงิน ประถมศึกษา โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4127) 29 ธ.ค. 57
รายชื่อผู้บริจาคเงินและของขวัญวันเด็ก เตรียมอนุบาล วันที่ 17 ธ.ค.57-19 ธ.ค.57 (อ่าน 4507) 23 ธ.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 4155) 03 ต.ค. 57
นักเรียนชั้น ป.1 - 6 รับใบประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 4344) 22 มี.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 4143) 13 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัคร เรื่อง การรับสมัครครูอนุบาลและภารโรง ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5047) 20 ก.พ. 57
รายนามผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 4226) 21 ม.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (อ่าน 4414) 08 ต.ค. 56
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) (อ่าน 4331) 08 ต.ค. 56
ประกาศการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหาร ปีการศึกษาที่ 2/ 2556 (อ่าน 5688) 04 ต.ค. 56
ประกาศการสอบประเมินภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 4589) 04 ต.ค. 56
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล (อ่าน 4478) 28 มิ.ย. 56
รายนามผู้บริจาคสร้างรั้ว-ประตูสแตนเลส (อ่าน 4193) 28 มิ.ย. 56
บัญชีก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 4177) 28 มิ.ย. 56
ประกาศจากโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4279) 22 มี.ค. 56