ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 105) 21 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 317) 18 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 892) 25 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนสอบติดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศห้องเรียน สอวน. สวคท. และห้องเรียนอื่น ๆ (อ่าน 659) 14 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9 ชนูทิศวิชาการ 59" (อ่าน 531) 15 ก.พ. 60
ประกาศปิดและเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 686) 07 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 740) 28 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล 1 ผ่านการจับฉลากได้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 713) 28 มิ.ย. 59
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3459) 09 มิ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเรียนต่อโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ (อ่าน 921) 09 มี.ค. 59
วารสาร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 703) 09 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 989) 30 ต.ค. 58
ข่าวสารโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 769) 30 ต.ค. 58
ประกาศ การสอบปลายภาคเรียน 1/2558 และแจ้งกำหนดการ ปิด - เปิดเรียน ตามเอกสาร (อ่าน 989) 14 ก.ย. 58
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ประกาศปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ (อ่าน 654) 05 มิ.ย. 58
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 (อ่าน 1082) 02 มี.ค. 58
รายนามผู้บริจาคของขวัญและเงิน ประถมศึกษา โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 683) 29 ธ.ค. 57
รายชื่อผู้บริจาคเงินและของขวัญวันเด็ก เตรียมอนุบาล วันที่ 17 ธ.ค.57-19 ธ.ค.57 (อ่าน 890) 23 ธ.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 698) 03 ต.ค. 57
นักเรียนชั้น ป.1 - 6 รับใบประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 886) 22 มี.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 726) 13 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัคร เรื่อง การรับสมัครครูอนุบาลและภารโรง ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1575) 20 ก.พ. 57
รายนามผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ (อ่าน 784) 21 ม.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (อ่าน 819) 08 ต.ค. 56
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) (อ่าน 850) 08 ต.ค. 56
ประกาศการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหาร ปีการศึกษาที่ 2/ 2556 (อ่าน 1964) 04 ต.ค. 56
ประกาศการสอบประเมินภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 1074) 04 ต.ค. 56
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล (อ่าน 922) 28 มิ.ย. 56
รายนามผู้บริจาคสร้างรั้ว-ประตูสแตนเลส (อ่าน 752) 28 มิ.ย. 56
บัญชีก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 692) 28 มิ.ย. 56
ประกาศจากโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 799) 22 มี.ค. 56
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์เปิดสอนซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 903) 22 มี.ค. 56
การประคุณภาพสถานศึกษารอบที่ 3 (อ่าน 925) 08 ก.พ. 56
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์จะได้รับการประเมินภายนอก (อ่าน 855) 14 ม.ค. 56
รายชื่อผู้บริจาคเงิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 (อ่าน 931) 21 ธ.ค. 55
รายชื่อผู้บริจาคเงิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 (2) (อ่าน 849) 21 ธ.ค. 55
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ขอเชิญร่วมงานประจำปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ปี 2555 (อ่าน 1170) 04 ธ.ค. 55
ประกาศมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง (อ่าน 1048) 19 พ.ย. 55