ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนระดับประเทศ “Nakhonsawan S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562
วันนี้(20 ก.พ 63) นายสมชาย อึ้งวงษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนระดับประเทศ “Nakhonsawan S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562
 
•นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
   -เด็กหญิงบุณยานุช จบศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
•นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
   -เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,13:13   อ่าน 632 ครั้ง