ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
   •รางวัลเหรียญทอง
       1.เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
      2.เด็กหญิงณัฐชยา วังกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วิชาคณิตศาสตร์
    •รางวัลเหรียญเงิน
       1.เด็กหญิงลลิตา ปิ่นมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    •รางวัลเหรียญทองแดง
       1.เด็กหญิงอารยา คุ้มนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
       2.เด็กชายกิตติธัช คุ้มเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
        3.เด็กหญิงณัฐชา ชาญธัญกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
        4.เด็กหญิงชนิภรณ์ นาคสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,13:11   อ่าน 320 ครั้ง