ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันการเขียนจดหมาย ในหัวข้อเรื่อง”เมื่อโตขึ้น ฉันอยากเป็น...”
เช้าวันนี้( 2 ก.พ 63) นายสมชาย อึ้งวงษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ได้เป็นตัวแทนมอบทุน
การศึกษ
าในการแข่งขันการเขียนจดหมาย ในหัวข้อเรื่อง”เมื่อโตขึ้น ฉันอยากเป็น...”
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ีที่ 4-6
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,07:43   อ่าน 283 ครั้ง