ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชพาณิชสงเคราะห์

มาร์ชพาณิชสงเคราะห์ (น้ำเงิน-เหลือง)

คำร้อง/ทำนอง    ศักดิ์ศิริ   มีสมสืบ

ดนตรี/เรียบเรียง ธรรมนาถ  ประกอบแสง

 

            เกิดจากรักจากใจ  ผู้คนทั้งหลายร่วมแรง

ชาวชุมแสงร่วมศรัทธา เพื่อลูกหลานมีการศึกษา

เติบโตเป็นปัญญาชน  เป็นคนดีมีวิชา

เป็นคนจริงคนกล้า ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

 

            *ธงน้ำเงินเหลืองปลิวสะบัด โบกสะพัดระบือลือนาม

ผู้คนถามถึงตำนาน กล่าวขานชื่นชม...

ยิ่งยงกงมิ้งมิ่งขวัญ  แจ่มงามความฝันรื่นรมย์

คู่ชุมชนคนนิยม สังคมชื่นชู

           

            เจ้าพ่อดูแล เจ้าแม่คุ้มครอง เราทั้งผองพากเพียรเรียนรู้

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครูสู่ฝันยิ่งใหญ่...

คำขวัญโรงเรียนเรามี อุดมการณ์นี้เราจำใส่ใจ

เรียนเด่น ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

            อยู่แห่งใด หัวใจประจักษ์ มั่นในรักสมัครสมาน

ให้นามพาณิชสงเคราะห์ อยู่ในใจตลอดกาล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *