ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนแสงประชากร ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 76.6 ตารางว่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2490 โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์"  มีอาคารเรียน 1 อาคาร จำนวน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง