ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สอบสะสมคะแนนครั้งที่ 2/2561
สอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4-5
สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอบหลังเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561
งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียน
งานประจำปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ปี 2561
วันรัฐธรรมนูญ
วันคริสต์มาส
วันส่งท้ายปีเก่า
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็กแห่งชาติ
วันอาสาฬบูชา
ประชุมครู
แจกหนังสือแบบเรียน,ลงทะเบียน
เปิดเรียน
ปฐมนิเทศ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
สอบก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
สัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
ค่ายธรรมะ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
สอบสะสมคะแนนครั้งที่ 1/2561
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9
กิจกรรมค่ายลูกเสือ + เนตรนารี
สอบหลังเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และปิดภาคเรียนที่ 1/2561
เตรียมความพร้อม
วันลอยกระทง
สอบก่อนเรียนภาคเรียนที่2/2561
ทัศนะศึกษาอนุบาล -ป.1- ป.2
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6
ค่ายภาษาอังกฤษ
ติวเข้ม